Yatırım Sözleşmesinin Nasıl Yazılacağına İlişkin Şablonlar

Hisse senetlerini özel yatırımcılara satmak isteyen özel sektör işletmelerinin, satışın tamamlanmış sayılabilmesi için kanunen yasal olarak bağlayıcı bir yatırım sözleşmesine sahip olması gerekmektedir. Kurumsal abonelik veya hisse senedi sözleşmesi olarak da bilinen sözleşme, satış koşullarını ana hatlarıyla belirtir ve işletmeyi ve yatırımcıyı korumak için çalışır. Her yatırım sözleşmesinin belirli belirli bilgileri içermesi gerekmesine rağmen, bir yatırım sözleşmesinin yapısı ve biçimiyle ilgili herhangi bir gereklilik yoktur. İşletme sahipleri bunun yerine mevcut sözleşme şablonlarını kullanmakta veya değiştirmekte veya sıfırdan özel bir şablon oluşturmakta özgürdür.

Yatırım Sözleşmesinin Temelleri

İş tarafında, bir yatırım sözleşmesi, belirli sayıda şirket hissesini belirli bir fiyattan özel bir yatırımcıya satma vaadidir. Satışın federal ve eyalet düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak ve işletmenin şirket hisselerini satma teklifini iptal etme hakkını elinde tutmasını sağlamak için sözleşmedeki özel maddeler gereklidir. Yatırımcı tarafında, sözleşme, yatırımcının üzerinde anlaşılan fiyattan şirket hisselerinin hisselerini satın alma vaadidir. Yatırımcının yasal olarak özel şirket hisselerini satın almaya yetkili olmasını sağlamak ve işi, özel şirket bilgilerini halka açık hale getirmek veya müşterileri işten uzaklaştırmaya çalışmak dahil olmak üzere potansiyel etik olmayan yatırımcı faaliyetlerinden korumak için özel sözleşme hükümleri gereklidir.

Sözleşme Şablonu Seçenekleri

Birçok işletme sahibi, mevcut bir yatırım sözleşmesi şablonunu kullanmayı veya özelleştirmeyi, kendi şablonlarını icat etmeye tercih eder. Temelde gerekli tüm maddeleri içeren örnek sözleşmeler olan sözleşme şablonları, çeşitli web sitelerinden satın alınabilir veya indirilebilir - genellikle ücretsiz olarak. Örneğin, RocketLawyer, "Inc." için İnternet siteleri ve "Girişimci" nin tümü, özelleştirilmiş bir yatırım sözleşmesi şablonu oluşturmak için bir kılavuz olarak indirilebilen ve kullanılabilen ücretsiz şablonlar sağlar.

Yatırım Sözleşmesi Şablonu Özelleştirmeleri

Özelleştirme ihtiyacı olan alanları belirlemek için mevcut bir yatırım sözleşmesi şablonunun kapsamlı bir incelemesi gereklidir. Önemli standart bilgiler, teklif edilen hisselerin sayısını, her bir hissenin fiyatını ve bir yatırımcıyı özel şirket hisselerini satın almaya yetkili olduğunu doğrulayan bir garanti ve temsil bölümünü içerir. Diğer önemli kapsamlar, yatırımcıların, vasıfsız bir yatırımcının kendisini yanlış tanıtması durumunda işletmenin karşılaşabileceği parasal cezalar için işletmeye geri ödeme yapmasını gerektiren bir tazminat hükmüdür. Ayrıca, gizlilik maddesi, rekabet etmeme sözleşmesi ve yatırımcıların mevcut müşterileri talep etmesini veya işletmenin adına veya itibarına zarar vermesini yasaklayan bir madde gibi kısıtlayıcı sözleşmeler de önemlidir.

Yasal hususlar

İlk taslağı oluşturun ve son taslağa geçmeden önce bir avukat tarafından incelenmesini sağlayın. Eksik veya yanlış taslak haline getirilmiş bir anlaşmanın sonuçları, özellikle Federal Yönetmelikler Yönetmeliği D Yönetmeliğinde belirtilen nitelikli yatırımcı tanımına uymayan bir yatırımcıya hisse satıyorsa, bir işletme için maliyetli olabilir. D Yönetmeliğine uyan özel sektör işletmelerinin, kamu şirketleri gibi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıt olmaları veya yıllık raporlar sunmaları gerekmemekle birlikte, uyumsuz olduğu tespit edilen işletmeler raporlama muafiyetlerini kaybedebilir.