Finansal Tablolar Arasındaki İlişkiler Neden Önemlidir?

Şirketler finansal olarak ne kadar iyi durumda olduklarını belirlemek için üç tür finansal tablo kullanır: nakit akış tabloları, bilançolar ve gelir tabloları. Bu beyanların her biri, şirketin mali durumu hakkında, tüm beyanları bir arada kullanıldığında daha doğru olan ayrıntılı bilgiler sağlar. Buna ek olarak, mali tabloların birlikte incelenmesi, gelecekteki finansmanı önceden planlamak için araçlar sağlar.

Nakit Akışı ve Gelir Tabloları

Nakit akış tabloları, gelen fonların bir şirket içinde nasıl dağıtıldığını ve harcandığını izler. Gelir tabloları, şirketin kaynak atıkları çıkarıldıktan sonra ne kadar para çektiğini gösterir. Bu iki belge arasındaki ilişki basittir; şirket kazandığından daha fazlasını harcıyorsa, işletme sahipleri kazançların optimal olup olmadığını veya büyük israflardan etkilenip etkilenmediğini görmek için gelir tablolarını incelemelidir. Yetersiz üretim, operasyon için mevcut olan finansmanı etkileyen gelirden daha fazla israfa neden olabilir.

Aydan Aya Giderler

Bir mali yıl boyunca nakit akışı ve gelir tablolarını yan yana koyan işletme sahipleri, şirketlerinin bütçelerinin nasıl değiştiğini belirleyebilir. Örneğin, tek bir yıllık nakit akışı tabloları, bir şirketin ofis için yeni bilgisayarlar ve yöneticiler için araba kiralama gibi gerekli harcamalara ve lüks ürünlere ne kadar harcadığını ortaya koymaktadır. Nakit akış tabloları arasındaki ilişki, bir şirketin mevcut fonları nasıl yönettiğini iyi gösterdiği için önemlidir.

Karşılaştırmalı Bilançolar

Karşılaştırmalı bilançolar, bir şirketin birkaç yıllık değerini gösterir. Toplam değer, büyük bir net değer elde etmek için tüm varlıklar ve borçlar toplanarak hesaplanır. Toplam değer için borçlar sahip olunan varlıklardan çıkarılmalıdır. Nakit akış tablolarında ve gelir tablolarında gösterilen operasyonel fonlar, operasyonlardan kalan kâr nakit varlıklar olarak kategorize edildiğinden toplam değeri anında etkileyebilir.

Gelecek Öngörüler

Bilançolar, gelir tabloları ve nakit akış tabloları, bir şirketin bir sonraki mali dönem için mali durumunu tahmin ederken bir rol oynar. Negatif bir net değeri gösteren bir bilanço, yöneticilere borçları ödeyerek veya varlıkları satın alarak net değeri artırma hedefleri verir. Nakit akış tabloları, net değer hedefi için varlık satın almak üzere fonlamayı bir kenara koymak için bütçe kesintilerinin nerede yapılması gerektiğini belirlemek için kullanılır. Gelir tablosu, bir şirketin şu anda her ay ne kadar kazandığını gösterir ve bu da giderlerin ve bütçelerin yönetiminde rol oynar.