Muhasebede Notlar ve Dipnotlar Neden Önemlidir?

Dipnotlar olarak da bilinen notlar, metodoloji, değerleme, zaman periyodu ve sayısız diğer hesaplama nüansları ile ilgili ek bilgiler sağladıkları için muhasebe açısından önemlidir. Mali tablolar ve raporlar, satışları, net geliri, nakit akışını, varlıkları, borçları ve özkaynakları değerlendirmek için tek tip bir çerçeve sağlar. Bu hesapların hem işletmeye hem de sektöre göre yorumlanmasının ve değerlendirilmesinin birçok farklı yolu vardır. Notlar, mali tablo veya rapordaki rakamların nasıl hesaplandığına dair bir açıklama sağlar.

Notlar

Notlar, muhasebe politikaları, muhasebe ilkelerinin kullanımı, muhasebe değişiklikleri, parasal olmayan işlemler, gerçeğe uygun değer, işletme birleşmeleri, gelirin tanınması, yasal ve finansal nitelikteki taahhütler ve beklenmedik durumlar, riskler ve belirsizlikler hakkında bilgi sağlar. Muhasebeciler bu miktarların çoğunu belirlemek için tahminleri kullanır. Bu tahminler makul varsayımlara dayanmaktadır. Bununla birlikte, mali tabloların kendisi varsayımlarla doldurulmuştur. Muhasebenin bir kısmı, bir finansal hikaye anlatabilmektir ve notlar muhasebeciye tüm hikayeyi iletmek için gereken ayrıntı düzeyini sağlar.

Tahakkuk Esaslı Muhasebenin Açıklanması

Mali muhasebe, esas olarak gelirleri ve maliyetleri oluştukları dönemle eşleştirmekle ilgilenir, vergi amaçlı net geliri takip etmekle değil. Sonuç olarak, nakit akış tablosu ile gelir tablosu arasında genellikle farklılıklar vardır. Tahakkuk, bir gelir veya maliyet ayarlamasının başka bir dönemdeki muhasebe adıdır. Bu ayarlamalar kazançları manipüle edebilir ve analistlerin, bankacıların ve yatırımcıların kazançların nasıl hesaplandığını tam olarak anlamaları için kritik öneme sahiptir, bu nedenle notlarda genellikle açıklamalar verilir.

Nakit Vergiler Vs. Gelir Vergisi Giderleri

Gelir vergisi gideri, gelir tablosundaki bir kalemdir. Muhasebenin çoğu gibi, gelir vergisi gideri de yalnızca bir karşılık veya net gelirin hesaplanmasına dayanan bir tahmindir. Net gelirin kendisi, gelirlerden bir dizi tahmini giderin çıkarılmasıyla hesaplanır. Sonuç olarak, vergiler için ödenen fiili nakit, gelir vergisi karşılık şirketlerinin gelir tablolarında rapor ettiklerinden farklı olabilir. Dipnotlar, şirkete ikisi arasındaki farkı uzlaştırması için bir yol sağlar.

Denetçiler Dipnotları da Kullanıyor

Çoğu şirketin bir noktada denetlenmesi gerekir. Finansal tablolar için yasal bir geçerlilik beyanı sağlamak denetçiye kalmıştır. Denetçinin kullanacağı kaynaklardan biri mali tablo notlarıdır. Bu nedenle dipnotlardaki bilgiler, özellikle düzenleyici bir bakış açısıyla, ifadelerde yer alan bilgiler kadar önemlidir. Finansal tablolar hatasızsa, ancak notlarda hatalar varsa, denetçi olumsuz açıklamalarda bulunmalıdır.