Brüt Kârın Anlamı

Bir kişinin bir şirketi yönetmesi, bir yatırımı düşünmesi veya bir şirkete bir büyüme stratejisi konusunda danışmanlık yapması, brüt karı belirlemek önemli bir adımdır. Bu sayı, bir şirketin genel mali durumunu, bölümlerini ve verimliliğini ortaya çıkarabilecek rakamlar ve kesintilerle ilgilidir. Hesaplanması basit bir sayı olsa da, genellikle yanlış anlaşılır ve önemi göz ardı edilir.

Tanım

Bir şirketin karı iki sayıdan birine işaret edebilir: brüt kar veya net kar. Brüt kar, satılan malların toplam maliyetinin toplam satış gelirinden çıkarılmasıyla hesaplanır. Vergileri, borçları veya idari maaşları hesaba katmaz. Bu giderler net karı hesaplamak için kullanılır. Brüt kar, verimliliği ölçen brüt kar marjının (satışlara bölünen brüt kar) hesaplanmasında önemlidir. Güçlü bir brüt marj yüzdesine sahip olmak ve işletme finansal sıkıntıya girmeden önce olumsuz eğilimleri tespit etmek için kazanç ve zarar yüzdesini izlemek önemlidir.

Yüksek Brüt

Yüksek brüt karı olan bir şirket, genellikle pazarlama ve reklamcılığa daha fazla harcama yapabilir. Satılan mal ve hizmetleri üretmek için kaynakları ve yetenekleri verimli bir şekilde kullanan bir yönetim ekibini yansıtır. Yüksek brüt, sağlam finansal sağlıkta bir şirket olduğunu gösterir. Malların maliyetinin fiyat için düşük olduğu ve geliştirmenin net kâra dahil edildiği yazılım endüstrisi gibi bazı endüstriler doğal olarak daha yüksek brüt kâra sahiptir.

Düşük Brüt

Düşük brüt kar marjına sahip bir şirket, muhtemelen güçlü bir finansal sağlık durumunda değildir. Bu, maaşlar ve vergilerden sonra çok az şey kaldığı için işi büyütmek için araştırma ve geliştirme yapamadığı için şirket için sorunların var veya olacağının bir işaretidir. Düşük bir kar marjıyla faaliyet gösteren şirketler, genellikle maliyetleri, pazarın gerektirdiği zaman ve yerde müşterilere aktarır.

Karşılaştırma Bölümleri

Brüt karlara bakıldığında, şirket bu karları şirketin her bir bölümüne göre ayırabilir. Bu, Widget A'nın Widget B'den daha uygun maliyetli bir ürün olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu, bir şirketin nerede üretime devam edeceğini veya muhtemelen maliyetleri azaltacağını analiz etmesine olanak tanır. Bu, brüt kârın en kazançlı ürün ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesi veya pazarlanmasında en iyi nerede harcanması gerektiğini anlamak için önemlidir.

Yaratıcı Finansman

Brüt ve net kar arasındaki fark, şirketlerin muhasebede nasıl yaratıcı olabileceğidir. Bir şirket, malların yaratılması ve üretilmesiyle doğrudan ilişkili olmayan maaşları ve diğer maliyetleri artırarak, yatırımcı ödemelerini azaltabilir. Bu genellikle, gelişime ve büyümeye yönelik farkı kârı dağıtmak yerine geleceğe yatırım yapmak için kullanan genç şirketlerde görülür.