Pazarlama Zayıflığı Nedir?

Pazarda rekabetçi bir konum oluşturmak istiyorsanız, bir SWOT analizi yapın. SWOT analizinin çerçevesi güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri tanımlar. Özellikle şirketinizin pazarlama zayıflıklarını sıfırlayarak, herhangi bir sorunu düzeltmek veya tersine çevirmek için değişiklikler yapmanıza yardımcı olabilecek içgörüler elde edersiniz.

Tanım

Zayıflık, şirketinizin veya pazarlama planınızın hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir sınırlama veya hatadır. Bu zayıflıklar, gelirin azalmasına veya kuruluşunuzun tamamen başarısızlığına yol açabilecek dahili hususlar veya güvenlik açıklarıdır. Şirketinizin hassas olabileceği alanlar belirlenmeli ve analiz edilmelidir. Herhangi bir zayıf yönü belirlemenize yardımcı olabilecek iki yol, şirketin mevcut sağlığı ve şirketin gittiği yöndür.

Zayıflık Türleri

Herhangi bir kuruluşun zayıf yönleri, tüketicilerin beklentilerini karşılamak için daha fazla dikkat gerektiğinde, makinelerin eskimiş olması veya personelin eğitimsiz olması gibi üretim sorunlarını veya hizmet kalitesini içerebilir. Bir şirketin konumu, özellikle nakliye maliyetleri artarsa, pazardaki konumunu zayıflatan lojistik veya finansal bir husus olabilir. Fiyatlandırma yapısı üzerine yapılan yetersiz araştırmalar da bir şirketi dezavantajlı konuma getirebilir; örneğin, ürünü veya hizmeti rakiplerinden daha fazla fiyatlandırıldığında. Satış veya marka bilinirliğine yol açmayan etkisiz bir reklam kampanyası, pazarlama zayıflığına bir örnektir. Şirketiniz yeni büyüme fırsatlarından yararlanamazsa, kaçırılan bu fırsat pazar payınızı tehlikeye atabilecek bir zayıflıktır.

Rekabet

Rakip analizi, şirketinizin zayıf yönlerini belirlemenize yardımcı olacak önemli bir araçtır. Rakibinizin ürünü "akılda kalan" ise, bu, tüketicilerin bir satın alma işlemi gerçekleştirirken o ürünü mümkün olan en iyi seçenek olarak gördüğü anlamına gelir. Rakiplerinizin ürün veya hizmetleri hakkında bilgi eksikliği, sizi pazarlama planınızda dezavantajlı duruma düşürebilecek bir kör nokta oluşturur. Ürününüz öne çıkmıyorsa, şirketinizin veya ürününüzün rakiplerinizden farklı olduğu yollarla hikayenizi netleştirmeniz gerekebilir.

SWOT Nasıl Oluşturulur

Zor pazarlama veya organizasyon yapısı kararları verirken proaktif olmak her şirketin avantajına olur. En fazla 10 güçlü ve zayıf yönden oluşan bir liste oluşturarak başlayın, ardından bunların açıkça anlaşıldığından emin olmak için listeyi inceleyin. Tamamlanan listeyle, pazarlama zayıflıklarınızı en aza indirebileceğiniz ve ölçülebilir hedefler oluşturabileceğiniz yollar üzerinde beyin fırtınası yapın. SWOT analizi, şirketinizin alt satırını en çok etkileyen konuları ele almalıdır.