Yatay Organizasyon Ne Demektir?

Bir organizasyonun yapısı, bir şirket içindeki hiyerarşiyi ifade eder. Belirtilen hedeflere ulaşmak için işbirliği yapan astlar kavramını tanımlar. Kuruluşun hedefleri ve kültürü tipik olarak yapısını belirler ve bu da kuruluşun gerçekleştirme biçimini etkiler. Sorumlulukların hiyerarşi boyunca dağılımı, organizasyonun yapısına bağlıdır. Yatay bir yapı kullanan şirketler, aynı zamanda düz bir yapı olarak da adlandırılırlar, yöneticiler ve personel arasında az düzeyde faaliyet gösterir. Küçük organizasyonlarda sıklıkla kullanılan yatay yapı, çalışanları doğrudan karar alma süreçlerine dahil etmenin ve çalışanların yönetim denetimini en aza indirmenin verimliliği artırdığı inancını temsil ediyor.

Katma Değerli Takımlar

Birden çok katmandan oluşan dikey organizasyon yapısının aksine, yatay organizasyonlar önemli ölçüde daha az çekirdek gruplara ayrılır. Tipik olarak, yatay organizasyonlarda bir üst düzey yönetim grubu ve bir grup ilgili çalışan bulunur. Yönetim katmanı, politikalar ve kurumsal strateji için sorumluluk taşır; personel seviyesindeki çalışanlar çeşitli süreç odaklı ekiplerde çalışır. Ekipler bağımsız olarak çalışır ve kurumsal liderlerin şirketin daha geniş yönüne odaklanmasına olanak tanır. Yatay kuruluşlar işin içeriğine ve akışına odaklanır; çalışanlar, müşterileri ve dolayısıyla şirketin alt çizgisini doğrudan etkileyen işe odaklanır.

İletişim

Yatay organizasyonlarda çalışanlar arasındaki etkileşim, verimli çalışma ilişkilerine ve genel olarak iyi iletişime yol açar. Çalışanlar, ekip düzeyinde yeni bilgileri filtreler. Farklı ekiplerdeki çalışanlar genellikle diğer ekiplerin sorumluluklarına ilişkin işlevler arası bir anlayışa sahiptir. Bu anlayış, bazen farklı departmanlar arasında ortaya çıkan maliyetli çatışmaları azaltır. Ekip üyeleri, grup içindeki yerel sorunları çözme eğilimindedir ve kuruluşun giderek değişen bir iş ortamına iyi bir şekilde işlemesine ve uyum sağlamasına izin verir.

Şirket kültürü

Yatay bir yapı kullanarak faaliyet gösteren kuruluşlar, bir kurum kültürüne, organizasyon için paylaşılan hedefler kümesine, açıklığa, koordinasyona ve pozitif çalışan ilişkilerine sahiptir. Kültür, çalışanlara hem yönetim hem de personel seviyelerine değer verir ve çalışan performansının sürekli olarak iyileştirilmesini destekler. Organizasyon kültürü, çalışanları sorumluluk ve genel refahları için endişe ile güçlendirmeye odaklanır.

Harici odak

Yatay yapı, iç konulardan çok dış çevreye, müşterilere odaklanmaya elverişli koşullar yaratır. Şirketler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve kuruluşun finansal hedefleriyle tutarlı kalan bir değer teklifi tanımlar. Şirketin hedeflerine ulaşmak için en uygun beceri grupları halinde organize edilen çalışanlar, müşterilere değer sunmaya odaklanır. Ekipler içinde kararlar alabilen çalışanlar, genellikle performans güdümlü hedeflerle teşvik edilir, faaliyetlerini müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizalayabilir.

Yenilikçilik

Yatay bir yapı kullanarak faaliyet gösteren şirketler, sürekli yenilik için elverişli bir ortam üretir. İş fonksiyonlarında ve karar alma sürecinde güçlenen çalışanlar, toplu bir zeka için bir araya geliyor. Bu yapı, grup düşüncesine dayanır ve bu nedenle vizyonu yeniden doğrulayan, şirketin büyümesini destekleyen ve karı artıran yeni fikirlerin olasılığını en üst düzeye çıkarır.