Bir Şirkette Yöneticileri Kim Atar?

Yönetim kurulu bir şirketin yönetimini kontrol eder. Üyeler, onları işe alma ve kovma yetkisine sahip olan şirketin hissedarlarına karşı sorumludur. Bazı durumlarda, şirketin iç tüzüğünün yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması için özel kuralları vardır. Bazı şirketlerde, yönetim kurulunun seçtiği ve yönetim kurulundan sorumlu bir yönetim kurulu başkanı da vardır.

Hisse ve Yönetim Kurulu

Bir şirketteki hissedarlar, esasen sahip oldukları hisse miktarıyla orantılı olarak şirkete sahip olurlar. Bu gücü, yönetim kurulunda kimin oturduğunu ve çıkarlarını temsil edenleri kontrol ederek uygulayabilirler. İşe bağlı olarak, hissedarlar yönetim kurulu seçebilir veya yönetim kurulu kendi saflarına üye eklemeyi kontrol eder.